Građevinska hemija

Proizvodi građevinske hemije su razvrstani u grupe sa ciljem da se na jednostavan način pomogne korisniku da ih primeni za svaki svoj konkretan slučaj. Postoji 6 gupa proizvoda građevinske hemije: hidroizolacije (Policemi), sanacioni materijali (Polimag R), laki betoni i termoizolacioni malteri (Stirocemi), industrijski podovi (Polimag SBT, Ferbetoni), materijali za podlivanja i zalivanje ankera (Polimag HK) i hemijski dodaci betonu (Reobeti).

Boje lakovi i hemija

LAKI BETONI I TERMOIZOLACIONI MALTERI