Informacije

Sva prateća dokumentacija naših građevinskih proizvoda:

  • TDS Tehnički listovi proizvoda
  • MSDS Bezbednosni listovi proizvoda
  • Izjava o svojstvima građevinskih proizvoda
  • Izveštaji ispitivanja građevinskih proizvoda
  • Tehnički katalozi
  • Prospekti
  • Video

Može Vam biti dostupna u elektronskoj formi.

Potrebno je izvršiti registraciju na našem web sajtu ili kod naših kupaca kako bi korisnik proizvoda bio registrovan čime dobija pristup našim zvaničnim dokumentima.

Registracija se može ostvariti putem prijave kod svih kupaca Relit proizvoda ili na zvaničnom sajtu popunjavanjem formulara.

Formular za dokumenta