O nama

Relit

je fabrika nastala na temeljima proizvoda građevinske hemije industrije Prvi maj Čačak.

To je prva i jedina proizvodnja hemijskih dodataka betonu u SR Jugoslaviji i Srbiji koja je pored proizvodnje imala angažovane stručnjake koji su radili na uvođenju hemijskih dodataka betonu u građevinsku praksu. Hemijski dodatci betonu REOBET olakšavaju izvođenje betonskih radova, omogućavaju velkie uštede u izvođenju. Primenom Reobeta pozitivno se utiče na reologiju svežeg betona, poboljšavaju se fizičko - mehaničke karakteristike očvrslog betona i proizvode se dugotrajni betoni.

Uz pomoć hemije polimera - proizvodi se veliki broj specijalnih materijala na bazi cementa i epoksida. Specijalni materijali POLIMAG polimerom impregnisani betoni - visokovredni betoni imaju izvanredno visoka fizičko - mehanička svojstva kao što su: čvrstoća na pritisak, čvrstoća na savijanje, vodonepropustljivost, otpornost na habanje, otpornost na ciklična opterećenja (zamor materijala), otpornost na dejstvo mraza, soli i mraza istovremeno i otpornost na štetne uticaje sredine. Pored navedenog, njihova specijalnost se sastoju i u tome što ovi materijali, u svom sastavu, imaju visokokvalitetni sitnozrni agregat čija maksimalna zrna iznose Dmax = 0,5 mm; 1,0 mm; 2,0 mm; 4,0 mm; 8,0 mm; ...

U svežem stanju, ovi materijali, lako se ugrađuju u tanke slojeve (1 do 2 cm) što omogućava izvođenje dugotrajnih industrijskih podova, sa njima se lako zalivaju ankeri i podlivaju iznivelisane čelične ploče. U očvrslom stanju imaju veliku silu prionljivosti za podlogu i čelik.

Stvarajući materijale sa napred zadatim svojstvima istraživačke zamisli su dovele do originalnih rešenja u tehnologiji rada sa cementom i betonom i iz čega je potom proizašlo šest priznatih patenata za postupke i materijale a najprimenjiviji patent je Postupak za proizvodnju specijalnih betona - patent br. 48967.

Na osnovama priznatih patenata i inovacija u znanju proizvedeno je veliki broj proizvoda sa različitim namenama, ali svaki put kao rešenje nekog praktičnog tehničkog problema.

Relit

je na tržištu građevinarstva prepozntljiv i po proizvodima: boje, lakovi, fasade, dekorativni sistemi, sistem spoljašnje termoizolacije (ETICS), sistemi polaganja parketa, sistemi polaganja keramike, arhitektonski podovi, ...