Sistemi polaganja keramike

Keramičke pločice su danas jedne od najrasprostranjenijih vrsta podnih i zidnih obloga. Tehnologija postavke keramičkih pločica je složena jer se sastoji od više faza. Prvo je potrebno da podloga bude propisanog kvaliteta (Nivelir SLU), zatitim je potrebno izvesti kvalitetnu i adekvatnu hidroizolaciju (Policem), nakon toga se pristupa polaganju - lepljenju keramičkih pločica (Siprikoli) i na kraju fugovanje (fug mase).

Boje lakovi i keramika

USKORO U RELIT PROGRAMU

Boje lakovi i keramika

USKORO U RELIT PROGRAMU