SIPRIKOL ELASTIK

SIPRIKOL ELASTIK Relit

Siprikol ELASTIK

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

SIPRIKOL ELASTIK SIPRIKOL ELASTIK SIPRIKOL ELASTIK SIPRIKOL ELASTIK WHITE SIPRIKOL ELASTIK

Visoko elastičan lepak za za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

SIPRIKOL ELASTIK je visoko elastičan lepak za keramičke pločice na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, aditiva i posebno odabranih agregata (punila). Namenjen je za postavljanje keramičkih pločica na zidne, podne i fasadne površine, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Preporučuje se za lepljenje neupijajućih keramičkih pločica na kritične površine sklone deformacijama tokom eksploatacije.

Zamešati 25 kg Siprikol elastika u cca. 6,5 litara vode, koristeći mešač koji omogućava promenu broja obrtaja (preporučuje 500 o/min), mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 10 minuta, pa ponovo intezivno izmešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije pripremljenog lepka. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 2 časa. Sve površine na koje se nanosi lepak moraju biti nosive i čvrste (bez trošnih delova), odprašene, odmašćene, nesmrznute i očišćene od drugih nečistoća. Veće neravnine ispuniti sa lepkom SIPRIKOL elastik, 24 časa pre postavljanja pločica. Pre nanošenja lepka na upijajuće površine naneti odgovarajući predpremaz Relit prajmer. Pripremljeni lepka naneti nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Pločice postaviti-utisnuti na nanešen lepak. Za spoljašnje radove lepak treba da bude nanešen celom površinom pločice koja se lepi, a za unutrašnje radove na min. 2/3 površine pločie koja se lepi. Spojnice između pločica ispuniti fug masom nakon 24 časa od lepljenja. Nakon postavljanja pločice odmah oprati vodom. Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Optimalna radna temperatura vazduha i podloge tokom primene i sušenja mora biti između +5°C i +30°C. Atmosferski uslovi mogu uticati na početak vezivanja i očvršćavanja lepka. Rad na temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C zahteva poseban tretman uz uslov da je proizvod fabrički proizveden za takvu namenu.

Od 2 - 5 kg/m², u zavisnosti od ravnosti podloge i načina nanošenja.

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom, netvorenom i neoštećenom pakovanju, u zatvorenoj i provetrenoj prostoriji na temperaturi od +5°C do +25°C.