SIPRIKOL PLUS-100

SIPRIKOL PLUS-100 Relit

Siprikol PLUS-100

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

SIPRIKOL Plus-100 SIPRIKOL Plus-100 SIPRIKOL Plus-100 SIPRIKOL ELASTIK WHITE SIPRIKOL Plus-100

Lepak za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

SIPRIKOL Plus-100 je lepak za keramičke pločice na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, aditiva i posebno odabranih agregata (punila). Pogodan je za ugradnju keramičkih pločica, kamenih pločica i kamenih mozaika. Namenjen je za postavljanje keramičkih pločica u enterijeru na zidnim i podnim površinama, preko cementnih maltera i cementnih košuljica uključujući i prostorije sa uticajem vlažnosti (kuhinje, kupatila, toaleti) i za spoljašnju upotrebu.

Zamešati 25 kg Siprikol Plus-100 u cca. 6,5 litara vode, koristeći mešač koji omogućava promenu broja obrtaja (preporučuje 500 o/min), mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 10 minuta, pa ponovo intezivno izmešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije pripremljenog lepka. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 2 časa. Sve površine na koje se nanosi lepak moraju biti nosive i čvrste (bez trošnih delova), odprašene, odmašćene, nesmrznute i očišćene od drugih nečistoća. Veće neravnine ispuniti sa lepkom SIPRIKOL Plus-100, 24 časa pre postavljanja pločica. Pre nanošenja lepka na upijajuće površine naneti odgovarajući predpremaz Relit prajmer. Pripremljeni lepka naneti nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Pločice postaviti-utisnuti na nanešen lepak. Za spoljašnje radove lepak treba da bude nanešen celom površinom pločice koja se lepi, a za unutrašnje radove na min. 2/3 površine pločie koja se lepi. Spojnice između pločica ispuniti fug masom nakon 24 časa od lepljenja. Nakon postavljanja pločice odmah oprati vodom. Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Optimalna radna temperatura vazduha i podloge tokom primene i sušenja mora biti između +5°C i +30°C. Atmosferski uslovi mogu uticati na početak vezivanja i očvršćavanja lepka. Rad na temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C zahteva poseban tretman uz uslov da je proizvod fabrički proizveden za takvu namenu.

Od 2 - 5 kg/m², u zavisnosti od ravnosti podloge i načina nanošenja.

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom, netvorenom i neoštećenom pakovanju, u zatvorenoj i provetrenoj prostoriji na temperaturi od +5°C do +25°C.