Policem

POLICEM Relit

Policem

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

Policem Policem Policem Policem Policem Policem

Hidroizolacija

Policem je dvokomponentni, polimerom modifikovani, cementni premaz, koj se sastoji od tečnog polimera i smeše cementa sa specijalnim aditivima. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju vodopropustljivih materijala kao što su: beton, cementni malter, cigla, penobeton; zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekata mržnjenja i otapanja; popunjavanje šupljina; antikoroziona zaštita čelika i metala koji u prirodnim uslovima korodiraju. Policem se proizvodi u osnovnoj boji i u koloru (boja betona, bela, zelena, crvena, oker i plava).

Površina na koje se nanosi Policem mora biti čvrsta, otprašena, odmašćena, suva. Slabo vezane delove podloge i stare premaze u fazi odvajanja mehanički odstraniti. Porozne podloge, 24 časa pre nanošenja Policema, premazati sa Policem prajmerom. Podloga od čelika se priprema čeličnom četkom, peskarenjem ili sačmarenjem. U posudu odgovarajuće zapremine (prema veličini pakovanja kompleta) prvo sipati komp. A (koja se pre sipanja dobro promućka) a potom komp. B (postepeno se sipa u tečnost uz konstantno mešanje da se čestice praha ne bi zalepile za dno posude). Mešanje vršiti pri malom broju obrtaja (oko 300 o/min.). Mešanje traje 3 min. Potom ostaviti da materijal odstoji 10 minuta nakon čega materijal treba promešati još 1 min. Policem se nanosi četkom sa sintetičkim vlaknom ili mašinski prskanjem pomoću pneumatskog pištolja. Policem se nanosui u tri unakrsna premaza kada se upotrebljava za hidroizolaciju i u jednom premaz kada se upotrebljava za antikorozionu zaštitu.Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Optimalna radna temperatura vazduha tokom nanošenja i očvršćavanja treba da je između +8°C i +30°C.

Kada se upotrebljava za hidroizolaciju 1.5 kg/m² u tri premaza, kada se upotrebljava za antikorozionu zaštitu 0.5 kg/m² u jednom premazu.

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom netvorenom i neoštećenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, uz uslov da tečna komponent ne zaledi.

Parketi

HIDROIZOLACIJE

Policem prajmer

Policem