Parketol PR-PC

PARKETOL PR-PC Relit

Parketol PR-PC

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

Parketol PR-PC Parketol PR-PC Parketol PR-PC SIPRIKOL ELASTIK WHITE Parketol PR-PC Parketol PR-PC

Predpremaz - prajmer pre postavljanaj parketa

PARKETOL PR-PC je dvokomponentni predpremaz na bazi polimerne emulzije, posebne vrste cementa i specijalnih dodataka. Proizveden je prema zahtevima prakse s ciljem da se postigne bolja veza staro - novo. Namenjen je kao predpremaz u sistemu postavljanja/lepljenja parketa na jako porozne podloge: porozni beton, cementni estrih, podloge na bazi gipsa i sl.

Površina na koje se nanosi Parketol PR-PC mora biti čvrsta, otprašena, odmašćena, suva. U posudu odgovarajuće zapremine (prema veličini pakovanja kompleta) prvo sipati komp. A (koja se pre sipanja dobro promućka) a potom komp. B (postepeno se sipa u tečnost uz konstantno mešanje da se čestice praha ne bi zalepile za dno posude). Mešanje vršiti pri malom broju obrtaja (oko 300 o/min.). Mešanje traje 3 min. Potom ostaviti da materijal odstoji 5 minuta nakon čega materijal treba promešati još 1 min. Parketol PR-PC se nanosi četkom sa sintetičkim vlaknom u jednom premazu. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Optimalna radna temperatura vazduha tokom nanošenja i očvršćavanja treba da je između +5°C i +30°C.

0.5 kg/m² u jednom premazu.

2,0 kg, 10 kg

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom netvorenom i neoštećenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, uz uslov da tečna komponent ne zaledi.