Parketol PR-60

PARKETOL PR-60 Relit

Parketol PR-60

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

Parketol PR-PC SIPRIKOL ELASTIK WHITE Parketol PR-PC Parketol PR-PC

Poliuretanski predpremaz - prajmer

PARKETOL PR-60 je visokokvalitetan jednokomponentan poliuretanski predpremaz - prajmer izrađen bez sadržaja vode.

Površina na koje se nanosi Parketol PR-60 mora biti čvrsta, trajno suva, otprašena i odmašćena. Namenjen je za pripremu poroznih/upijajućih podloga izrađenih na bazi cementa (porozni betoni, cementni estrisi isl.) pre lepljenja parketa sa poliuretanskim lepkovima kao i za izradu parne brane za zaostalu vlagu u podlozi. Proizveden je sa ciljem da konsoliduje podlogu (učvršćuje i impregnira podlogu) pre nanošenja lepka. Kada se Parketol PR-60 upotrebljava za pripremu podloge pre nanošenja lepka (kao predpremaz) nanosi se u jednom sloju. Za ovu namenu se može razrediti sa razređivačem Parketol S-60 do 30%, a kod manje poroznih podloga može se razrediti i do 50%. Nanosi se valjkom ravnomerno na celu površinu. Nakon sušenja 8 - 12 časova u zavisnosti od atmosferskih uslova ili kada nestane miris prajmera može se pristupiti lepljenju parketa. Kada se Parketol PR-60 primenjuje za izradu parne brane nanosi se u tri sloja: prvi sloj razblažen sa razređivačem Parketol S-60 do 30%, nakon sušenja prvog sloja (vreme sušenja zavisnosti od vremenskih uslova) naneti drugi i treć sloj Parketol PR-60 (bez razređivanja). Vreme sušenja između slojeva iznosi 12 - 24 časa nakon čega se može lepiti parket. Nakon završenog rada alat se pere razređivačem.

Optimalna radna temperatura je između +10°C i +25°C uz maksimalnu relativnu vlažnost vazduha do 65%.

0,100 - 0,300 kg/m² u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti/poroznosti podloge.

1 kg, 5 kg

6 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom netvorenom i neoštećenom pakovanju skladišten u suvom prostoru na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od vlage, mraza (zaleđivanja) i direktne sunčeve svetlosti. Čuvati van domašaja dece.