Parketol EPU

PARKETOL EPURelit

Parketol EPU

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

Parketol PU 91 Parketol PU 91 Parketol PU 91 Parketol Parketol PU 91 Parketol PU 91

Dvokomponentni epoksidno-poliuretanski lepak za parket

PARKETOL EPU-946 je dvokomponentni epoksidno-poliuretanski lepak za parket izrađen bez vode i organskih rastvarača. Namenjen je za lepljenje podova od drveta na upijajuće i neupijajuće podloge kao što su: cement, mermer, asfalt, keramika, peščanik, staklo (sastrugani i tretirani na odgovarajuči način). Preporučuje se i za zagrejane podloge. Proizvod jedinstven u svojoj vrsti, ističe se odličnim prijanjanjem na različite podloge.

Podloga treba da bude čvrsta, čista, otprašena, odmašćena, suva i glatka. Pre primene lepka na podlogu naneti prajmer Parketol PR-90. U slučaju kada je podloga neravna, preporučuje se izravnavanje podloge korišćenjem proizvoda Nivelir SLU-120.
Pažljivo promešati komponentu B sa komponentom A, dodavanjem celokupnog sadržaja komponente B u komponentu A uz konstantno mešanje dok se ne dobije gipka i homogena masa ujednačene boje. Mešanje isključivo vršiti mašinski tokom 3 - 5 minuta na cca. 300 obrtaja/minutu. Ne menajti odnos mešanja komponenti A i B jer to dovodi do lošeg kvaliteta lepka. Pripremljeni lepak nanesite nazubljenom lopaticom (npr. nazubljena lopatica tip B3) na pripremljenu podlogu. Podne obloge postaviti odmah na svež lepak. Vreme obrade pripremljenog lepka, od mešanja komponenti do početka vezivanja, iznosi oko preko 2 časa, u zavisnosti od atmosferskih uslova. Nakon završenog rada alat se pere rastvaračem pre nego što se lepak osuši. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 časa.

Važno je uvek proveriti vlažnost cementnog konglomerata i drveta. Dozvoljen sadržaj vlage u betonskoj podlozi max. 3%, u parketu 8 - 12%, relativna vlažnost vazduha 55 - 75%, optimalna temperatura vazduha, lepka i parketa između +10°C i +25°C, odnos mešanja komponenata A:B = 9,4:0,6.

0,9 - 1,4 kg/m², u zavisnosti od ravnosti podloge.

10 kg (komp. A + komp. B)

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom netvorenom i neoštećenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme da zaledi. Držati van domašaja dece.