Policem prajmer

POLICEM PRAJMERRelit

Policem prajmer

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

Policem prajmer Policem prajmer Policem prajmer Policem prajmer Policem prajmer Policem prajmer

Hidroizolacioni predpremaz - prajmer

Policem prajmer je dvokomponentni, hidroizolacioni predpremaz na bazi polimerne emulzije, cementa i specijalnih dodataka. Proizveden je prema zahtevima prakse s ciljem da se postigne bolja veza staro - novo. Namenjen je kao predpremaz u sistemu hidroizolacije, uz Policem hidroizolaciju, u slučajevima jako poroznih podloga: porozni beton, cementni malter, penobeton.

Površina na koje se nanosi Policem prajmer mora biti čvrsta, otprašena, odmašćena, suva. Slabo vezane delove podloge i stare premaze u fazi odvajanja mehanički odstraniti. Podloge koje treba impregnisati sa Policem prajmerom su porozne podloge kao što su: beton, cemantna košuljica, cementni malter, cigla, kamen i penobeton. U posudu odgovarajuće zapremine (prema veličini pakovanja kompleta) prvo sipati komp. A (koja se pre sipanja dobro promućka) a potom komp. B (postepeno se sipa u tečnost uz konstantno mešanje da se čestice praha ne bi zalepile za dno posude). Mešanje vršiti pri malom broju obrtaja (oko 300 o/min.). Mešanje traje 3 min. Potom ostaviti da materijal odstoji 5 minuta nakon čega materijal treba promešati još 1 min. Policem prajmer se nanosi četkom sa sintetičkim vlaknom ili mašinski prskanjem pomoću pneumatskog pištolja. Policem prajmer se nanosui u jednom premazu. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Optimalna radna temperatura vazduha tokom nanošenja i očvršćavanja treba da je između +8°C i +30°C.

0.5 kg/m² u jednom premazu.

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom netvorenom i neoštećenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, uz uslov da tečna komponent ne zaledi.

Parketi

HIDROIZOLACIJE

Policem prajmer

Policem