Parketol PU 91

PARKETOL PU 91Relit

Parketol PU 91

Kalkulator potrošnje:

Potrebna količina:
Relit

Količine prikazane u rezultatu mogu imati odstupanja zbog različitih tipova, hrapavosti i upojnosti podloge.

Parketol PU 91 Parketol PU 91 Parketol PU 91 Parketol Parketol PU 91 Parketol PU 91

Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket

PARKETOL PU-91 je dvokomponentni poliuretanski lepak za parket izrađen bez vode i organskih rastvarača. Namenjen je za lepljenje klasičnog parketa (dužine preko 600 mm), jednoslojnog parketa, dvoslojnog parketa (dužine 600 - 1200 mm), troslojnog parketa, mozaik i egzotičnih parketa.

Podloga treba da bude čvrsta, čista, otprašena, odmašćena, suva i glatka. Pre primene lepka na podlogu naneti poliuretanski prajmer Parketol PR-60. U slučaju kada je podloga neravna, preporučuje se izravnavanje podloge korišćenjem proizvoda Nivelir SLU-120.
Pažljivo promešati komponentu B sa komponentom A, dodavanjem celokupnog sadržaja komponente B u komponentu A uz konstantno mešanje dok se ne dobije gipka i homogena masa ujednačene boje. Mešanje isključivo vršiti mašinski tokom 3 - 5 minuta na cca. 300 obrtaja/minutu. Ne menajti odnos mešanja komponenti A i B jer to dovodi do lošeg kvaliteta lepka. Pripremljeni lepak nanesite nazubljenom lopaticom (npr. nazubljena lopatica tip B3) na pripremljenu podlogu. Podne obloge postaviti odmah na svež lepak. Vreme obrade pripremljenog lepka, od mešanja komponenti do početka vezivanja, iznosi oko 60 minuta u zavisnosti od atmosferskih uslova. Nakon završenog rada alat se pere rastvaračem pre nego što se lepak osuši. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 časa.

Dozvoljen sadržaj vlage u betonskoj podlozi max. 3%, u parketu 8 - 12%, relativna vlažnost vazduha 65 - 75%, optimalna temperatura vazduha, lepka i parketa između +10°C i +25°C, odnos mešanja komponenata A:B = 9:1.

1,2 - 1,5 kg/m², u zavisnosti od ravnosti podloge.

10 kg (komp. A + komp. B).

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži u originalnom netvorenom i neoštećenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme da zaledi. Držati van domašaja dece.